Osmanlı Devleti Cihat ve Fetih anlayışı içerisinde kurulan Türk-İslam devletlerinin en güçlü olanıdır.

Osmanlı Devleti’nin geleneğinin temelinde ise Orta Asya Türk devlet geleneği ile İslam hukuku bulunmaktaydı.

Bu İslam hukukuna göre ise hakimiyet sadece Allah’ındır. Padişah Allah’ın vekili olarak halkı adaletle yönetmekle mesuldür. Yönetilenler ise padişaha itaat etmelidir.

Osmanlı Devleti’nde tahta kimin geçeceğine dair ilk zamanlarda belirli bir kural yoktu. Fakat I. Murat döneminde taht kavgalarını azaltmak için “Ülke padişah ve oğullarınındır” anlayışı getirilmiştir.

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti ünitesi içinde bu konuları geniş bir şekilde ele alacağız. Devlet yönetimi konusunu ise Merkez ve Taşra Teşkilatı olarak ayrı ayrı inceleyeceğiz.

NOT: İlgili yazıya geçmek için istediğiniz başlık üzerine tıklayabilirsiniz.