Blog

Doğa ve İnanç: Şamanizm

Dünyanın dört bir yanında izler bırakan, insanın doğa ile ilişkisi olan Şamanizm, insanlık tarihi kadar eskidir. Şamanizm kelimesi Sibirya ve Ural-Altay halkının dinsel inanışlarını anlatan bir deyim olup ayrıca ruhlarla ilişki kurma ve hastaları iyileştirme gücü taşıdığına inanılan Şaman çevresinde odaklaşan inanç sistemi olarak tanımlanmaktadır.

Çok geniş bir alana yayılmış olan Şamanizm, bazı ülkelerde bir din, bazı bölgelerde ise ritüeller bütünü ve trans tekniği olarak kabul edilmiştir. Tarih boyunca Şamanizm hakkında birçok araştırma yapılmış ve farklı görüşler dile getirilmiştir.

Şamanizm Nedir?

Şamanizm ata ruhlarına ve doğa varlıklarına tapınmayı esas alan eski bir inançtır. Nasıl ortaya çıktığı ve kurucusunun kim olduğu bilinmemektedir. Fakat eski Çin kaynaklarına göre, Şamanlığın önce Orta Asya Türkleri arasında ortaya çıktığı, daha sonra da diğer Türk boyları arasında yayıldığı görülmektedir. Daha çok göçebe yaşam biçimini benimseyen topluluklarda görülmektedir.

Peki Şamanizm inanç sistemi nasıldır? Şamanizm eski Türklerden kalan adetler nelerdir?   Şamanizm sembolleri nelerdir? Şamanizm hangi dönemde aittir? Bu soruları sırasıyla cevaplandıralım.

Şamanizm İnanç Sistemi Nasıldır?

Şamanizm en eski inanç sistemlerinden biridir. Moğolların, Türklerin ve Asya göçebelerinin kullandığı eski dinlerdendir. Şamanizm inanç sistematiğinde evren üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlar Yer, Gök ve Yer altı alemleridir. Göğün en üst katında bulunan, kâinat ve kâinatdaki tüm varlıkları yaratan ve yöneten, öncesi ve sonrası olmayan Göktanrı bulunmaktadır.

Şamanizm İnanışında Günümüze Miras Kalan Adetler Nelerdir?

Farkında olarak ya da olmayarak kullandığımız, günlük yaşayışımızın, gelenek ve göreneklerimizin iç yüzeyini oluşturan, Şamanizm kökenli davranışlar bulunmaktadır.

1- Kurşun Dökmek

Şamanizm adetlerinden birisi “Kurşun dökmektir”.  Şamanizm’de buna “kut dökme” denir. Kötü talihi, nazarı kırmak için kullanılan büyü ayinidir.

2- Kırmızı Kurdele

Nişan törenlerinde yüzüğe bağlanan kırmızı kurdeleler, yeni evlenen gelinin beline taktığı kırmızı kurdeleler, okumaya yeni geçmiş öğrencilerin yakasına takılan kırmızı kurdeleler; Kötü ruhlardan koruduğuna inanılmaktadır.

3- Mezar Taşları

İslami coğrafya açısından Arap ülkelerinde mezar taşı yoktur. Ölünün toprakla bütünleşmesi ve zaman içinde kaybolması istenir. Mezarlara taş dikilmesi ve bu taşın sanat eseri hâline getirilecek kadar süslenmesi İslam coğrafyasında sadece Anadolu’da görülmektedir.

4- Dilek Tutmak

Dilek tutmak da Şamanizm temelli bir davranıştır. Doğa içerisindeki ruhların dileklerimizin gerçekleştirileceği inanılır.

Şamanizm Sembolleri Nelerdir?

Şamanizm’de, Şamanın Yer ve Gök tanrıları ile iletişim kurmak için havyan ruhlarında faydalandığına dair inançlar mevcuttur. 

Şaman yeraltı seyahatlerinde;

         • Köpek

         • Yılan

         • Kara Tavşan

    Gök seyahatlerinde;

         • Kaz

         • Kartal

         • At

         • Geyik

         • Beyaz Tavşan

         • Baykuş

         • Karga gibi havyan sembollerine yer verildiği gözlemlenmiştir.

Şamanizm Hangi Döneme Aittir?

Şamanizm, dünyada uygarlıkların kurulmadığı dönemde oluştuğu düşünülmektedir. Şamanlığın oluşum sürecinin ise Sümerlerden ve Mezopotamya 20.000 ile 25.000 yıl öncesine dayandığı düşünülür.

Şamanizm inanç sistemi hakkında sonuca varacak olursak, tarih boyunca Türklerin İslami inancını benimsemesinde çok yardımcı olmuştur. Şamanizm ve İslami adetlerinin birbirine bu kadar yakın olması Türklerin İslam dinini kolay kabullenmelerini sağlamıştır. İslami dinine geçmesine rağmen Şamanizm adetlerinin bir kısmı kullanılmaya devam etmektedir

Bugün ki yazımda sizlere Şamanizm hakkında genel bir bilgi vermek istedim. Umarım sizin için okuması rahat ve hoş olmuştur. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(