Tarih Yazılıları

12. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

12. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları özgün ve güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın faydalanması dışında herhangi bir sitede kullanılması kesinlikle yasaktır.

12. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Cevapları sayfanın altındaki bağlantıda yer almaktadır.

12. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları PDF olarak sayfa altındaki butondan indirilebilir.

12. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

                      12. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

Ad-Soyad:                                                                                                                               Aldığı Puan:
Sınıf / No:

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(6×2=12)

 31 Mart Ayaklanmasını bastıran ordunun ismi Harekât Ordusudur.
 Tehcir Kanunu ile birlikte 1. Dünya Savaşı sırasında Doğu Anadolu’daki Ermeniler, Suriye’ye zorunlu olarak göç ettirilmiştir.
 Millî Mücadele döneminde kurulan zararlı cemiyetlerden bir tanesi Kilikyalılardır.
 Millî Mücadele’nin amaç, yöntem ve gerekçesi Havza Genelgesi’nde belirlenmiştir.  
 Ankara Anlaşması sonucunda İtilaf Devletleri cephesi bozularak Türk Devleti, Fransa tarafından resmen tanınmıştır.
 Osmanlı Devleti Uşi Anlaşması sonucunda Trablusgarp’ı kaybetmiştir.

B. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen kelimelerle uygun bir biçimde doldurarak tamamlayınız. (5×4=20)

 Musul, Irak, Batıcılık, Trablusgarp, Duyun-u Umumiye

1- 12 Adalar …………………………………. Savaşı ile kaybedilmiştir.

2- İngiliz saldırısını Kut-ül Amare’de durdurmayı başardığımız cephe ……………………………… cephesidir.

3- Çağın gereklerine uygun hareket ederek bilim ve fen ışığında ilerlemeyi sağlayarak dağılmaktan kurtulmayı amaçlayan fikir akımı ……………….……’dır. 

4- ………………………… İdaresinin kurulmasından sonra da borç­lanmaya devam edilerek, 1886’dan 1908’e kadar 11 iç ve dış borçlanma yapılarak yaklaşık 37.000.000 Osmanlı lirası borç alınmıştır.

5- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalan­masından sonra işgal edilen ilk Osmanlı toprağı …………………. olmuştur.

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasına göre sırasıyla yazınız. (7×2=14)

Mustafa Kemal’in Askerlik istifası 
Amasya Görüşmeleri 
Sivas Kongresi 
Erzurum Kongresi 
Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi 
Amasya Genelgesi 
Havza Genelgesi 

D) Aşağıda verilen cemiyetleri Zararlı ve Yararlı olarak ikiye ayırarak eşleştiriniz. (8×3=24)

Etnik-i Eterya, Redd- İlhak, İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Milliye, Rum Pontus, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Trabzon Havalisi Âdem-i Merkeziyet, Kürt Teali, Milli Kongre Cemiyeti

  1. Zararlı Cemiyetler                                                                          2- Yararlı Cemiyetler

E) Aşağıdaki sorularda uygun cevapları bularak işaretleyiniz? (6×5=30 puan)

I. Amasya Genelgesi – Millî Mücadele’nin yönteminin belirlenmesi

II. Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisinin açılması kararı

III. Sivas Kongresi – Temsil Heyetinin yürütme gücünü kullanması

IV. Havza Genelgesi – Mustafa Kemal’in askerlikten ayrılması

V. Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemal’in Ankara’dan mebus seçilmesi  

Millî Mücadele Dönemi’nde yaşanan gelişmelerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

A) IV ve VII
B) IV ve V
C) I ve II
D) III ve V
E) III, IV ve V  
1. Dünya Savaşında İtilaf Devletleri Osmanlı’da yaşayan Ermenilere tam bağımsızlık vaatleriyle ayaklanma yapmaları için farklı şeyler sunarak olay çıkartmalarını istemiştir.  

İtilaf Devletlerinin bu davranışları ile;

I. Sömürge yollarının güvenliğini kontrole alma
II. Kendi emirleri altında bir Ermeni devleti kurma
III. Osmanlı Devleti’ni iç karışıklığa sürükleme

Olaylarından hangileri ulaşmak istediği amaç olabilir?

A) 1 ve 2
B) Yalnız 1
C) Yalnız 3
D) 2 ve 3
E) 1,2 ve 3  
Millî Mücadele döneminde Atatürk’ün öncülüğünde olan birçok komutan kendi ordusuyla birlikte büyük başarılar elde etmiştir.  

Millî Mücadele döneminde Doğu Cephesi komutanı kimdir?

A) Fethi Okyar
B) Rauf Orbay
C) İsmet İnönü
D) Kazım Karabekir
E) Enver Paşa        
İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’nin yıkılacağını düşünmüş, farklı olaylar üzerinden planlar yapmaya başlamıştır.  

Aşağıdaki düşüncelerden hangisi İtilaf Devletlerinin bu düşüncesinin bir sonucu olarak gösterilebilir?

A) Savaş sırasında gizli anlaşmalar yaparak Osmanlı topraklarını paylaşmaları
B) Çanakkale cephesini açmaları
C) Osmanlı Devleti’ne karşı Ermenileri ayaklandırmaları
D) Almanya’ya savaş açmaları
E) Sömürgelerini farklı biçimlerle değerlendirmeye çalışmaları
1. Dünya Savaşı sonrasında yenilen devletlerle İtilaf devletleri arasında belirli şartlar esasında barış antlaşmaları imzalanmıştır.

Bütün bu konuları saptamak amacıyla toplanılan Paris Barış Konferansı’nda;    

1. Nöyyi  
2. Lozan  
3. Versay  

Antlaşmalarından hangilerinin esasları belirlenmiştir?

A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 3
E) 1 ve 2
Aşağıdakilerden hangisi Güney Cephesinde Fransızların artık başarısız olduğunun bir göstergesi değildir?
 

A) Fransızların Misak-ı Milli’yi tanıması
B) İşgal edilen yerlerin Ankara Antlaşması ile bırakılması
C) Ermenilerle iş birliği yapılmasına karar kılınması
D) TBMM’yi resmen tanıması
E) Maraş ve Urfa’nın halk tarafından kurtarılması    

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(