Blog

30 Yıl Savaşları | Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

Bu yazımda sizlere 1618 ile 1648 yılları arasında Avrupa devletlerinin katıldığı,  Avrupa tarihindeki en uzun ve şiddetli mücadelelerin yaşandığı 30 Yıl Savaşları konusunu incelemek istiyorum. Şimdi tarihte önemli bir yer tutan 30 Yıl Savaşları tarafları kimlermiş, Kısaca Nedenleri ve Sonuçları nelermiş, birlikte inceleyelim.

30 Yıl Savaşları Nedir?

30 Yıl Savaşları Orta Avrupa’da gerçekleşen ve adını 1618 ile 1648 yılları arasında gerçekleştiği için yani tam otuz yıl boyunca sürmesi nedeniyle alan bir savaştır. Bu savaş Avrupa devletlerinin çoğunluğunun katıldığı bir savaş olup aynı zamanda Avrupa’nın tarih boyunca gördüğü en şiddetli ve en uzun savaşlardan birisidir.

30 Yıl Savaşları Tarafları Kimlerdir?

30 Yıl Savaşları başlarda Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nu meydana getiren Katolik ve Protestan mezheplerine mensup şehir devletleri arasında yaşanmıştır. Fakat zaman içerisinde Avrupa’nın en güçlü  devletlerinin de taraflar arasına katıldığı bir çatışmaya dönmüştür. Mezheplerin savaş içerisinde yer alması her ne kadar bu savaşı dinsel nitelikliymiş gibi gösterse de aslında Avrupa üstünlüğü için savaşan Fransa-Hasburg çatışmasının devamı niteliğindedir.

Gelin 30 Yıl Savaşları Tarafları için bir tablo açalım.

30 Yıl Savaşları Tarafları
İsveçAvusturya / Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu
Fransaİspanya
HollandaKatolik Birliği
DanimarkaBavyera ve Kilise Devletleri
Bohemyalı AsilerDESTEKLEYENLER
Protestan İmparatorluk PrenslikleriPapalık
Savoie DükalığıLehistan / Litvanya
DESTEKLEYENLER
İngiltere
Osmanlı İmparatorluğu

30 Yıl Savaşları Kısaca Nedenleri

30 Yıl Savaşları Nedenleri kısaca şunlardır:

  • Savaşların başlangıç nedeni Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’na karşı Protestan Alman Prensliklerinin mücadelesidir.
  • Dinsel nitelikli olarak başlayan bu savaş daha sonra Habsburg ve Bourbon (Börbın) hanedanlarının siyasi çıkarları nedeniyle boyut değiştirmiştir.
  • 1555 yılında Protestanlar ile Katolikler arasında imzalanan Augsburg (Ogsburg) Barış Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile yasaklanan kilise mallarının kamulaştırılmasına Protestan prensler tarafından devam edilmiştir. Bu durum bazı Alman prenslerinin barış antlaşmasında tanınmayan Protestanlık mezhebini benimsemelerine neden olmuştur. Bunun sonucunda ise 30 Yıl Savaşları başlamıştır.

Westphalia Barışı (1648)

Westphalia Barışı, 30 Yıl Savaşları sonucunda savaşı bitirmeye yönelik yapılan bir barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma ayrıca Avrupa’nın ilk büyük konferansı özelliğini taşımaktadır. Bir diğer önemli özelliği ise daha önce yapılan toplantıların aksine dini özellik taşıması değil devlet, savaş ve iktidar sorunlarının tartışıldığı laik bir konferans olmasıdır. Bu antlaşmada Papalık temsilcisi dinlenmemiş hatta Papa’ya dahi imzalattırılmamıştır.

30 Yıl Savaşları Kısaca Sonuçları

30 Yıl Savaşları Kısaca Sonuçları şunlardır:

  • Kutsal imparatorluklar yıkıldı.
  • Kıtlık ve salgın hastalıklardan dolayı binlerce insan hayatını kaybetti.
  • Siyasi bir sonuç olarak ise Kutsa Roma Cermen İmparatorluğu büyük bir kargaşaya sürüklendi.
  • Almanya’nın bölündüğü ve Fransa’nın üstün bir güç olduğu kabul edilmiş oldu.
  • İspanya gerileme dönemine girdi.
  • 60 yıl boyunca İspanya egemenliği altında kalan Portekiz bağımsızlığına kavuştu.
  • Hollanda bağımsızlığını ilan etti.

30 Yıl Savaşları’nın Osmanlı’ya Etkisi

30 Yıl Savaşları, Avrupa’daki güç dengelerinin değişmesine neden olmuştur. Öyle ki İspanya ve Kutsa Roma İmparatorluğu, Avrupa’daki yerinden olmuştur. Avrupa, Fransa’nın öncülüğünde yeni bir döneme girmiştir.

30 Yıl Savaşları, Osmanlı tarafından bakacak olursak karlı bir şekilde sonuçlandığını söyleyebiliriz. Bu savaşlar sırasında Osmanlı iç sorunlarla mücadele etmiş ve dış tehdit olarak algılanmamıştır. Savaşlar neticesinde Kutsal Roma İmparatorluğu’nun başarısız olması Osmanlı Devleti’nin II. Viyana Kuşatması yolunda cesaretlendirmiştir.

17. yüzyılda Avrupa otuz yıl savaşları ile meşgulken Osmanlı Devleti ise duraklama döneminde yaşanan olaylarla mücadele ediyordu. 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti hakkında detaylı konu anlatımı için aşağıdaki yazımıza gidebilirsiniz.

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(