Tarih Yazılıları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları

 • AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARA UYGUN KELİMELERİ YAZINIZ. (10X4 = 40 PUAN) (Mobilde tabloyu yana kaydırın.)
MİLLİ GÜÇSALTANATHALİFEMİLLİYETÇİLİKTÜRK TARİH KURUMU
GAZAP ÜZÜMLERİHALKÇILIKNAMIK KEMALMİLLİ EGEMENLİKREJİM
 1. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesin devlet imkanlarından eşit şekilde yararlanmasını sağlayan inkılap HALKÇILIK tır.
 2. Bir ülkede yönetme yetkisinin tek bir hanedanda toplandığı sisteme SALTANAT denir.
 3. Bir ulusun, ulusal hedeflere ulaşması için kullanabileceği maddi ve manevi güce MİLLİ GÜÇ denir.
 4. Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam devletini yöneten başkanlara HALİFE denir.
 5. 1929 yılında ‘’Kara Perşembe’’ olarak adlandırılan ABD borsasının çökmesini ve topluma etkilerini konu alan GAZAP ÜZÜMLERİ John Steinbeck tarafından kaleme alınmıştır.
 6. Türk ve Dünya tarihiyle alakalı araştırmalar yapmak üzere Mustafa Kemal’in emriyle TÜRK TARİH KURUMU kurulmuştur.
 7. Mustafa Kemal’in düşünce hayatını etkileyen yazarlardan bir tanesi de ‘’Vatan Şairi’’ olarak anılan NAMIK KEMAL dir.
 8. Bir devletin yönetim şekline REJİM denir.
 9. Milletin kendi geleceği konusunda kendisinin karar vermesine MİLLİ EGEMENLİK denir.
 10. Milli birlik ve beraberlik ilkesine dayanan Atatürk ilkesi MİLLİYETÇİLİK tir.
 • AŞAĞIDAKİ CÜMLELER DOĞRU İSE ( D ) YANLIŞ İSE ( Y ) YAZINIZ. (5X4=20 PUAN)
  • Atatürk ilke ve İnkılapları taklitçidir. ( Y )
  • Türkiye’de yaşayan ve kendini Türk hisseden herkes Türk’tür. D )
  • Atatürk’ün düşüncelerini içeren dünya görüşüne Atatürkçülük denir. D )
  • Saltanatın kaldırılması Devletçilik ilkesiyle alakalıdır. )
  • Bir ülkenin sahip olduğu yer altı ve yer üstü kaynaklarına Ekonomik Güç Unsuru denir. ( )
 • AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN UYGUN OLANLARI PARANTEZ İÇİNE NUMARALARI KULLANARAK EŞLEŞTİRİNİZ. (5×4=20 PUAN)
  • Kapitülasyonların kaldırılması hangi kavramla alakalıdır.          Saltanatın kaldırılması ( 3 )
  • Tevhid-i Tedrisat’ın kelime anlamı nedir.                                   Bağımsızlık ( 5 )
  • Osmanlı Devleti’ni resmen bitiren gelişme nedir.                      Kızılay ( 4 )
  • Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin bugünkü adı nedir.                          Tam bağımsızlık ( 1 )
  • Türk bayrağı neyin sembolüdür.                                                 Eğitimin birleştirilmesi ( 2 )
 • AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI YANITLAYINIZ. (4X5=20 PUAN)

S1)Tarih, bir milletin hafızasıdır. Geleceğe güvenle bakabilmenin yolu geçmişi doğru ve yanlışlarıyla öğrenmekten geçer.Sözüyle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli kültür
B) Milli değerler
C) Milli yatırımlar
D) Milli tarih bilinci

S2)

► Saltanatın kaldırılması
► Cumhuriyet’in ilanı
► Siyasi Partilerin kurulması
ilkeleri aşağıdaki inkılaplardan hangisiyle ilişkilidir?
A)
Milliyetçilik B) Laiklik C) Cumhuriyetçilik D) Halkçılık

S3) Atatürk ilkelerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tutarlı değildir
B) Akılcı ve bilimseldir
C) Kaynağı Türk milli kültürüdür
D) Evrensel ve barışçıdır

S4)

1. Aşar Vergisinin kaldırılması
2.Beş yıllık kalkınma planlarının hazırlanması
3.Kızılay Cemiyeti’nin kurulması
Yukarıdakilerden hangileri ekonomik alanda yapılan inkılaplardır?
A)
Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 1 ve 3 D) 1, 2 ve 3

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(