Bilim İnsanları

Ayaşlı Şifai

Ayaşlı Şifai Kimdir?

Adı:Şa’ban Şifâî 
Doğum Yeri:Ayaş | Ankara
Doğum ve Ölüm Tarihi:? / 1705
Önemli Eserleri:? Tedbirül mevlüt, Şifaiyye fı’t – tıp
? Hülasatü’l ebdan
? Fezail-i Osman
? Kısası Enbiya Tercümesi
Lakabı:Ayaşlı Şifai

Saray hekimliğinden kadılığa…

Ankara ilinin Ayaş ilçesinde doğmuş olan Osmanlı Hekimi Ayaşlı Şifai’nin babasının ismi Ahmet’tir. Daha henüz erken yaşlarda iken İstanbul’a gitmiş ve buradaki medreselerde  eğitim almıştır. Daha sonraları ise tıp ile ilgilenmeye başlamıştır. Darussaâde Ağası olan Yusuf Ağa’ya intisap etmiş ve bu intisabı sonucunda sarayda kalarak saray hekimleri arasında yer almıştır. Sarayda ayrıca hekimbaşı olan Mustafa Feyzi Efendi’den de himaye görmeye başlamış ancak onun gözden düşmesi sonucunda Ayaşlı Şifai’nin görevine de burada son verilmiştir.

Ayaşlı Şifai birçok yer kadılık görevine atanmıştır. Şeyhi tarafından bir kaynakta kadı olmadan önceki son görev yeri Sinan Paşa Medresesi olarak gösterilirken iki farklı yerde ise İsmihan Sultan medresesinde ayrılıp öyle gittiği kaydedilmiştir. Müderrislik görevinin bıraktırılıp kadılık görevine tayin olmasında II. Mustafa’nın hekim başı olan Nuh Efendi’nin oldukça etkili olduğu söylenmektedir. 1116 Rebiyyulevvel, yani 1704 yılının Temmuz ayında kadılık görevinden de alınmıştır. Ayaşlı Şifai, Diyarbekir’den dönüşü esnasında yolculuk sırasında yine aynı senenin Zilkade ayında yani 1705 yılının Mart ayında hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Eserleri Hakkında kısa bilgiler

İlk eseri olan Tedbirül Mevlûd, çocuk ve de doğum hastalıkları hakkında yazılan ilk Türkçe eserdir. Bu kitabın içeriğinde gebelik, üreme, fetüsün teşekkülü, yalancı gebelik, gebelik süresi ile yeni doğan çocuklar için alınması gereken önlemler ve buna benzer şeyler içermektedir. Şifaiyye adlı eseri ise  ölümüne yakın bir tarihte yazılmış olup, yine Türkçe kaleme alınmış bir eserdir. Bu eserinde de değerli taşlar, mineraller ve de panzehirler ile ilgilidir.

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(