Portre

Osmanlı Padişahları: I. Bayezid (Yıldırım Bayezid)

I. Murad ve Gülçiçek Hatun’un oğlu olan I. Bayezid, babasının ardından tahta geçen isimdir. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun da dördüncü padişahıdır. Tarihi belgelerde ismi I. Bayezid veya Yıldırım Bayezid olarak da geçer. 1389 yılından 1402 yılına kadar hükümdarlık görevini gerçekleştirmiştir. 135 yılında Edirne’de dünyaya gelen I. Bayezid erken bir yaştayken, 49 yaşında 8 Mart 1403 yılında öldü. Kendisinden sonra ise tahta oğlu I. Mehmed geçti. Defin işlemleri ise Bursa’da yapıldı.

I. Bayezid’in ismi babaannesinin babası Türkmenlerin Ede-Balı diye andığı Ebâ Yezîd’in adından geldiği tarihi belgelerde belirtilir. Henüz küçük yaşlarda döneminin önemli alimlerinden çeşitli eğitimler almaya başlayan I. Bayezid hem İslam eğitimi hem de askerlik ve idare derslerini aldı. Tarihi belgelerde Osmanlı Hanedanlığı kapsamında isminin ilk geçtiği zaman ise 1381 yılında Germiyanoğulları Beyi Süleyman Şah’ın kızı Devlet Sultan/Hatun’la evlenmesiyle olmuştur. Devlet Sultan ile evliliğinin nedeni I. Bayezid, I. Murat’ın Germiyan topraklarını sınırlarına katabilmek adına yapılan bir politika olarak belirtilir. Bu sayede neredeyse Germiyan topraklarının tamamını gelin çeyizi niteliğinde sınırlara dahil edildi.

Henüz şehzade olduğu ve padişahlığa atanmadan önce I. Bayezid devlet idaresinde yetişebilmesi için Sultanönü, Eskişehir ve Germiyan ili Kütahya sancakları beyliklerine atandı. Sancaklarında bulunan askerleriyle birlikte Anadolu’da ve Rumeli yakalarında çeşitli savaşlara katılarak babasının yanında görev aldı.

1385 yılında I. Bayezid’in kardeşi Şehzade Savcı Bey’in, Bizans veliahdı Andronikos Paleologos ile anlaşma sağlamasıyla beraber ayaklanmasının bastırılmasında yer aldı. Aynı zamanda Şehzade Savcı’nın öldürülmesi olaylarında da tarihi belgelerde ismi yer alır. 1389 yılında Haçlılar ile gerçekleşen Sırp Sındığı Savaşı’na babasının yanında katılarak görev aldı. Bu süreçte Osmanlı ordusunun sağ kanadının komutanlığını üstlendi. Yapılan savaşta büyük başarı gösteren ve haçlılara karşı üstünlük alan I. Bayezid aynı zamanda bu savaş sonrasında babası I. Murad’ın öldürülmesiyle de tahta geçen isim oldu. Tahta geçiş kararı ise devletin ileri gelenlerinin müşterek kararı ile gerçekleştiği bilinir.

I. Bayezid ve Ailesi

I. Bayezid Gülçiçek Hatun ve I. Murad’ın oğlu olarak Edirne’de dünyaya gelmesinin ardından hayatı boyunca on iki defa evlilik gerçekleştirmiştir. Eşlerinin bazılarının isimleri bilinmemesiyle beraber şu şekilde sıralanabilir; Angelina Hatun, Devlet Şah Hatun, Maria Hatun, Hafsa Hatun, Karamanoğlu Hanım, Sultan Hatun, Mileva Olivera Despina Hatun ve Devlet Hatun’dur. Eşlerinden bilindiği kadarıyla toplamda on iki erkek ve yedi kız çocuğu olmuştur.

Çocuklarının isimleri ise; Şehzade Ertuğrul Çelebi, Şehzade İsa Çelebi, Şehzade Mustafa Çelebi, Şehzade Büyük Musa Çelebi, Şehzade İbrahim Çelebi, Şehzade Kasım Çelebi, Şehzade Yusuf Çelebi, Şehzade Hasan Çelebi, Sultan Küçük Musa Çelebi, Sultan Süleyman Çelebi, Şehzade Ömer Çelebi ve Sultan I. Mehmed Çelebi, İrhondu Hanım, Paşa Melek Hatun, Sultan Fatma Hanım, Oruz Hanım, Hindu Fatma Hatun ve Fatıma Hanım’dır. Devlet Hatun’un ve I. Bayezid’in oğlu olan Çelebi Mehmet, I. Bayezid’den sonra tahta geçen isim olmuştur.

I. Bayezid Hükümdarlığı

Fırat nehrine kadar siyasi birliği hükümdarlığı süresince sağlayan I. Bayezid aynı zamanda döneminde önemli başarılara da imzasını attı. Ege ve Akdeniz sahillerinde egemen bir hükümdar oldu. Aynı zamanda Aydın, Saruhan ve Menteşe donanmalarına sahip olarak da Osmanlı’daki deniz gücünün artmasını sağladı. Kütahya bu dönemde merkez olarak seçildi ve Anadolu Beylerbeyi kuruldu.

Hükümdarlığının ilerleyen süreçlerinde İstanbul’u kuşatan I. Bayezid ne yazık ki kuşatmasında başarısız oldu. Daha sonrasında ise tarihte önemli bir yeri olan Niğbolu ve Ankara Savaşlarını gerçekleştirdi. 1403 yılında ise vefat etti.

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(