Anadolu’da Kurulan İlk Türk-İslam Devletleri:

NOT: Çalışmak istediğiniz konu başlığına tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

digerbeylikler
Anadolu'da Kurulan İlk Türk-İslam Devletleri 2

Bu başlık altında Anadolu’da kurulun ilk Türk-İslam Devletleri ‘ni ve bu devletlerin ortak özelliklerini inceleyeceğiz. Bu devlet (beylik) lerin detaylı anlatımına başlıklara tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Kendilerine yurt arayan Oğuzlar için siyasi ve sosyal yönden karışıklıklar içinde bulunan Anadolu’ya yerleşmek için şartlar oldukça elverişliydi.

Bu elverişli şartları değerlendiren Türkler, Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasından sonra Anadolu’nun eşitli bölgelerinin fethini gerçekleştirerek farklı bölgelerde devletler kurmaya başladılar.

Türk tarihinde bundan sonra başlayan döneme “Türkiye Tarihi” denilir.

Türkiye Tarihi :

  • İlk Beylikler dönemi,
  • Anadolu Selçuklu Devleti dönemi,
  • Anadolu Beylikleri dönemi,
  • Osmanlı Devleti dönemi,
  • Türkiye Cumhuriyeti

dönemi olarak günümüze kadar devam etmektedir.

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Ortak Özellikleri :

  • Kuruldukları bölgeleri Türkleştirerek Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesini sağladılar.
  • Bizans, Gürcü, Ermeni ve Rumlarla mücadele ederek Türk ve İslam dünyasını Haçlı saldırılarına karşı korudular.
  • Anadolu’da İslam dininin yerleşmesi , yayılmasını ve Türk-İslam medeniyetinin gelişmesini sağladılar.
  • Türk-İslam mimarisine ait çok sayıda eserlerle Anadolu’nun bayındır hale gelmesini sağladılar.