Bilim İnsanları

Fezari

Fezari Kimdir?

Adı: İbrâhîm bin Muhammed el-Hâris bin Esma İbn-i Hârice el-Fezârî el-Kûfî
Doğum Yeri: Küfe
Doğum ve Ölüm Tarihi:— / 777
Önemli Eserleri:🔹 ez-Zîcü’l-kadîm îî fünû-ni’t-tacdîl ve’t-takvîm
🔹 el-Urcûze îi’1-hudûd, Kitöbü’l-Mikyâs H’z-zevâl
🔹 Kitâbü’z-Zîc calâ si-rü’l-‘Arab
Lakabı:Fezari

Usturlab’ın Mucidi…

Fezari Küfe ’de dünyaya gelmiştir. Asıl adı İbrâhîm bin Muhammed el-Hâris bin Esma İbn-i Hârice el-Fezârî el-Kûfî’dir. İlk olarak Şam’a geldi ve orada hadîs ilmini öğrendi. Tâbiînden Humeyd et-Tavîl, Ebî Tıvâle, Ebî İshâk es-Sebîî, İmâm-ı A’meş, Mûsâ bin Ukbe, Yahyâ bin Saîd el-Ensârî, İmâm-ı Mâlik, Şu’be bin Haccâc, Süfyân-ı Sevrî gibi bir çok kişiden ders aldı.

Astronomi alanında eser veren Fezari, usturlaplar (Gök cisimlerinin yükseltisini ölçmekte kullanılan araç.) tasarlamıştır. O dönemde yaşayan Müslümanlar usturlapları namaz vakitlerini ölçmek için kullanmışlardır.

Hakkında çok az bilgi günümüze ulaşan Fezari’ nin bir takvim oluşturduğu da bilinmektedir. Ayrıca Fezari bir alet ile Güneş ve Ay tutulmalarını hesaplamıştır. Kısaca söylemek gerekirse İslam dünyasında ilk usturlabı kullanan Müslüman astronom ve matematik bilginidir.

Fezari’nin Eserleri :

Eserlerinden bazıları şunlardır;

  • Kitâbü’z-Zîc calâ si-rü’l-‘Arab: Gezegenlerin or­talama hareketlerinin astronomik tab­lolarını vermektedir.
  • El-Kaşîde fî cil-mi’n-nücûm, Kitöbü’l-Mikyâs H’z-zevâl: Öğle vaktinin tayin edilmesi hakkındadır.
  • Kitâbü’l-cAmel bi’l’USturlâb ve hüve zâtü’l-halak: “Zâtü’l-halak” (halkalı) adı verilen bir us­turlap çeşidinin yapımı hakkındadır.
  • Kitâbü’l-cAmel bi’l-usturlâbı!-müsattah: Düz usturlabın yapımı hakkındadır.
  • Kitâb Tastîhi! – küre: Kürenin düzlem haline getirilişiyle ilgili­dir.

Cevap Yok

Tartışmaya Katılın

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(