Bilim İnsanları

Zekeriya Er-Razi

Zekeriya Er-Razi Kimdir?

Adı:Muhammed bin Zekeriya
Doğum Yeri:Rey 
Doğum ve Ölüm Tarihi:864/925
Önemli Eserleri:? Kitab fı’t-tıbbı’r-ruhani (Manevi Hekimlik Kitabı),
? El-Havi (kuşaktan),
? El-Ilim-ül-Ilahi-(Tanrı Bilimi)
Lakabı:Zekeriya Er Razi , Rhazes

Başucu kanyağı: El-Havi Ansiklopedisi…

Fizik , felsefe, tıp, kimya alanlarında önemli eserler veren Zekeriya Er Razi’nin asıl adı Muhammed bin Zekeriya’dır. Zekeriya Er Razi, Rey şehrinde 864 yılında dünyaya gelmiştir. Birçok emîr ve vezir tarafından kendisine verilen hediyelerle zenginleşmiş ve müreffeh bir hayat geçirmiştir. Türk ve Acem olduğu konusunda tartışmalar olan Ebu Bekir el Razi, doğduğu şehir olan Rey’de felsefe, matematik, doğa bilimleri ve astronomi eğitimi yaptıktan sonra Bağdat ve başka İslam şehirlerinde öğrenimini tamamladı. Tıp, kimya, teoloji, felsefe, astronomi ve matematik konularında en az 250 büyük-küçük eser yazdı.

Daha sonradan da Tıp öğrenimi gördü. Rey ve Bağdat hastanelerinde başhekim olarak çalışan Razi’nin eserlerinin hemen hemen hepsi Latinceye çevrilmiştir. Tıp alanında yazdığı el-Havi adlı ansiklopedisi 17. yüzyıla kadar en önemli başvuru kaynağı olmuştur. İlk göz ameliyatı, sülfürik asitin keşfi, alkol ve tıpta kullanımı, su çiçeği ve kızamığın bilimsel esaslarla birbirinden ayrılması, modern kimya ile kimya mühendisliğinin arasındaki geçişin kurulması, alerjik astım üzerine yazılan ilk makale gibi birçok çalışmayla tanınır. Ebu Bekir el Razi’nin önemi İslam dünyası içinde ilk defa doğa felsefesini savunan kişi olmasıdır. Kendi öğrencisi olan Ebû Bekir ibn Kareh’in, Horasan valisinin özel tabipliğine tayin edilmesini duyması üzerine, ona tavsiyeler yumağı halinde bir mektup yazıp, göndermiş ve bu mektup sonradan AHLÂKU’T TABİB (Hekimlik ahlakı) olarak anılmıştır. Bu eserinin önemi Hipokrat Yeminine benzemesidir.

Felsefe araştırmalarında tümevarım yöntemini benimseyen Razi’nin tüm görüşleri doğa olaylarına, doğa denen varlık bütününün tanınmasına, incelemesine dayanır. Ona göre yaratma eylemiyle ortaya konan tüm varlıkların başlangıcı salt ışıktır (nur); madde (heyula), bireysel öz (nefs) ve doğal ışık onunla vardır. Razi, bilim çalışmasını halk için yapmıştır. “Yanında hekim olmayan herkes için kitap” isimli eserinde bütün hastalıkları tek tek anlatmakta ve tedavi yollarını göstermektedir. Tinsel (ruhani) bir nitelik taşıyan yalın tözler (cevher) ondan doğar. Zekeriya Er Razi  yine Rey şehrinde 925 yılında ölmüştür.

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(