Tarih Dersleri

İhşidiler (Akşitler) (935-969)

Abbâsî Devleti’nde merkezî otoritenin zayıfladığı dönemlerde Mısır’da kurulan İhşidiler ‘in adı, kurucusu Muhammed b. Tuğç (Togaç) ’a verilen “ihşîd” unvanından gelmektedir.

Fergana kökenli askerî aileden gelen Abbasi hizmetindeki Türk valilerden biri olan Muhammed b. Toğaç Mısır’da İhşidi Devleti‘nin temellerini attı.

Muhammed b. Tugaç, Mısır’da yönetimi tam anlamıyla ele aldıktan sonra halkın gönlünü kazanmaya çalıştı.

Zamanla Mekke, Medine ve Suriye’yi egemenliklerine alarak kutsal topraklara egemen olan ilk Türk devleti olan İhşidiler , Fatımiler tarafından yıkılmışlardır.

ihşitharita
i̇hşidiler (akşitler) (935-969) 3
İHŞÎDÎ HÜKÜMDARLARI
Muhammed b. Tuğç el-İhşîd323 (935)
Ebü’l-Kāsım Ûnûcûr b. Muhammed334 (946)
Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed el-İhşîd349 (960)
Ebü’l-Misk Kâfûr355 (966)
Ebü’l-Fevâris Ahmed b. Ali b. Muhammed357-358 (968-969)

İhşidiler’in Özellikleri:

? İhşid; prens demektir.

? Mısır’da kurulan ikinci Türk-İslam devletidir.

? Kurucusu, Abbasi Devleti’nde görev yapan Türk komutanlarından Muhammed Bin Toğaç’dır. (Ferganalı Muhammed)

? Abbasilerden ayrılarak kurulduğu için Tevaif-i Mülük devletidir.

? İhşidiler, Hicaz Bölgesi’ne hâkim olan ilk Türk devletidir.

? İhşidiler 969’da Fatimiler tarafından yıkılmışlardır.


Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
https://islamansiklopedisi.org.tr/mekke
http://devridunya.blogspot.com/2011/02/aksitler-ihsidiler-kimdir.html

Cevap Yok

Tartışmaya Katılın

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri blue tour cappadocia hot air balloon tours evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(