Tarih Dersleri

Kırgızlar (840-1212)

Kırgızlar Asya’nın en eski Türk boylarındandırlar.

Kırgızlar, Hunların güçlenmesiyle ilk defa Hun siyasi birliği altına girmişlerdir.

Hunlar’ın zayıflaması üzerine Baykal gölünden Tibet’e kadar uzanan sahada Hakas Devleti‘ni kuran Kırgızlar  , VI. yüzyıldan itibaren Göktürk hakimiyetine girdiler.

Göktürklerin yıkılmasıyla Uygurların hakimiyetinde yaşadılar. 840’da Uygurları yıkarak kendi devletlerini kurdular.

XIII.yüzyılda Moğol hakimiyetine girdiler.

XVII – XVIII. yüzyıllarda Hokand Hanlığı’nın yönetiminde etkili olan Kırgızlar XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rusların istilasına uğradılar.

1917’de Bolşevik İhtilali’nden bir yıl sonra Kara Kırgız Özerk Cumhuriyetini kurdularsa da SSCB kısa zaman sonra hakimiyetine aldı.

1991’de  bağımsızlığını kazanan Kırgızlar günümüz Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden biridir.

tashrabat
Tash Rabat | Kırgızistan

(Alıntı: https://www.academia.edu/18039545/Ge%C3%A7mi%C5%9Ften_G%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCze_K%C4%B1rg%C4%B1zlar_ve_K%C4%B1rg%C4%B1zistan )

Kırgızlar’ın Özellikleri:

? 840 yılında Uygurlar‘ı yıkmışlar ve bağımsız bir devlet haline gelmişlerdir.

? 13. yüzyılda Moğollar‘a itaat etmişlerdir.

? En uzun destanımız olan Manas Destanı ve Yenisey Kitabeleri’ni oluşturmuşlardır.

? 920’de Karahitaylar tarafından yıkılmışlardır.

? Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra günümüzde Kırgızistan olarak varlığını devam ettirmektedir.


Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
https://pixabay.com/tr/photos/k%C4%B1rg%C4%B1zistan-%C5%9Fark%C4%B1-kul-peyzaj-n%C3%BCfus-3738062/
https://pixabay.com/tr/photos/k%C4%B1rg%C4%B1zistan-tash-rabat-3738065/

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(