Bilim İnsanları

Ömer Hayyam

Ömer Hayyam Kimdir?

Adı: Giyaseddin Ebu’l Feth Bin İbrahim El Hayyam
Doğum Yeri:Nişabur | İran
Doğum ve Ölüm Tarihi:1048 / 1131
Önemli Eserleri:? Ziyc – i Melikşahi. (Astronomi ve takvime dair)
? Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele
? Müşkilat’ül Hisab. (Aritmetiğe dair.)
? Kitabün fi’l Burhan ül Sıhhat – ı Turuk ül Hind (Geometriye dair.)
? İlm – i Külliyat
? Nevruzname
? Risaletün fil İhtiyal li Marifet. (Altın ve gümüşten meydana getirilmiş bir maddedeki  altın ve gümüş miktarının belirlenmesine dair.)
? Muhtasarun fi’t Tabiiyat (Fizik)
? Risaletün fi’l Kevn vet Teklif (Felsefe)
? Levazim’ül Emkine (Meskûn yerlerdeki iklim ve hava degisikliklerine dair.)
Lakabı:Hayyam (Çadırcı)

Bir çadırcının oğlu …

Gerçek ismi Giyaseddin Ebu’l Feth Bin İbrahim El Hayyam olarak bilinmektedir. Ömer Hayyam İran ile doğu edebiyatında rubai türünü kurmuştur. Ömer Hayyam adına batı ülkelerinin çoğunda dernekler kurulmuş ve de rubaileri batıdaki hemen hemen tüm dillere çevrilmiştir. Bu anlamda tıp alanında ve de matematik, astronomi, fizik alanlarında bir sürü icadı bulunduğu gibi eserlerinde mevcuttur. İbn-i Sina’dan sonraki doğuda yetişen en büyük alim olarak kabul edilmektedir. 1048 yılında İran’ın Nişabur kentinde dünyaya gelen Ömer Hayyam, bir çadırcının oğlu idi. Soyadı olan ve çadırcı anlamına gelen Hayyam ismini de buradan almıştır. Yaşamış olduğu yıllarda ise daha çok bilgin diye ün kazanmıştır. Ömer Hayyam, ilgilendiği tıp, astronomi, fizik ve matematik gibi alanlardan farklı olarak müzik ile de ilgilenmiştir. Bunun yanında şiirle de ilgilenmekteydi. İran henüz Selçuklular idaresindeyken ilim merkezi olarak bilinen Belh, Buhara ve Merv gibi yerleri de gezmiştir.

Ömer Hayyam ve Rübaileri …

Ömer Hayyam’ın edebiyat alanında tarihteki yerini belirlemesinde ve de daha sonraki yıllarda da İslam dünyasındaki en büyük şairlerden biri olarak yer etmesinde yazdığı rubailerin etkisi tartışılmazdır. Sonraki çağlara da damgasını vuran bu rubaileri sayı olarak yaklaşık iki yüz civarındadır ve dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelmiştir. Şiirlerinde oldukça gerçekçi davranan Ömer Hayyam, gayet te akıcı bir dille yazmış olduğu şiirlerini günümüze kadar aktarmıştır. Yasamış olduğu her şeyi olduğu gibi dile getirmiş ve insanın gerçeklere sadece akıl yolu ile ulaşabileceğini savunmuştur.

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(