Kategori: İlk Türk-İslam Devletleri

İlk Türk-İslam Devletleri, KPSS, TYT, AYT, YKS Tarih Dersleri, Ders Notları, Konu Anlatımı

Timur İmparatorluğu (1369-1507)

Timur, 1370-1405 yılları arasında yaptığı seferlerle, Harezm, Doğu Türkistan, İran, Azerbaycan, Hindistan Delhi Sultanlığı, Irak, Suriye, Altın Orda Devleti ve Osmanlı Devleti’nin de içinde bulunduğu topraklara hâkim …

Harzemşahlar ( 1097-1231)

Harzemşahlar , Büyük Selçuklular‘ın Harezm valisi olan Anuştigin tarafından 1097’de kurulmuştur. Büyük Selçuklu Devletinin yıkılmasıyla Selçuklu topraklarının …

Babür İmparatorluğu (1526-1858)

Babür İmparatorluğu , günümüzdeki Hindistan ve çevresi üzerinde kurulmuş ve hüküm sürmüş Türk-Moğol kökenli bir devlettir. Hânedanın kurucusu ve ilk …

Safeviler

Safeviler ‘in kuruluşu, daha önceki İslam ordularının İran coğrafyasına girişi ve Moğol istilaları gibi tarihin önemli olaylarından …

Akkoyunlular (1350-1502)

Akkoyunlular; Oğuzlar’ın Bayındır boyuna mensup olduklarından kendilerine Türk kaynaklarında Bayındır Han Oğlanları, İran kaynaklarında Bayındıriyye adları da …

Çaka Beyliği (1081 – 1093)

Doğu Roma İmparatorluğu sınırlarını aşıp, Orta Asya’dan Ön Asya’ya aktığımız sıralarda, İzmir ve yakınlarını Bizans’tan temizleyerek, buralarda …

Mengücekliler (1072-1228)

Mengücek Gazi’nin Malazgirt Savaşı’na katıldığı ve Sultan Alp Arslan tarafından Anadolu’yu zaptetmek üzere görevlendirdiği beyler arasında bulunduğu …

Saltuklular (1072-1202)

Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan ilk Türk-İslam devleti olarak kabul edilen Saltuklular, Malazgirt Savaşı’nda Selçuklu ordusu safında …

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(