Tarih Dersleri

II.Bayezit (1481-1512)

II.Bayezit Dönemi’ni Osmanlı Devleti’nin isyanlarla mücadele ettiği bir dönem olarak değerlendirmek mümkündür. Bu döneme damgasını vuran olay ise Cem Sultan Olayı‘dır. Özellikle bu olay nedeniyle bu dönemde fetihlerde duraklama yaşanmıştır.

Şimdi öncelikle Cem Sultan olayına kısaca değinelim ve daha sonra II.Bayezit döneminde gelişen diğer olayları inceleyelim.

Cem Sultan Olayı:

Fatih Sultan Mehmet 1481 yılında vefat edince, yerine II.Bayezit tahta çıkmıştı. Fakat kardeşi Cem Sultan bunu kabullenmemiş ve taht mücadelesine girmişti.

Abisinden Anadolu’yu kendisine vermesini isteyen Cem Sultan, yaptığı mücadeleyi kaybedip, Memlukler‘e sığınmak zorunda kaldı.

Tahttaki iddiasından vazgeçme niyeti olmayan Cem Sultan, Karaman’daki taraftarları ve bazı ulemaların tahrikine kapılıp yeniden II.Bayezit ile mücadeleye girdi ve yine bu mücadelede kaybeden taraf oldu. Ve bu kez Rumeli’ye geçip Rodos Şövalyeleri‘ne sığındı.

Cem Sultan, II.Bayezit ‘in olası Rodos kuşatmasına karşın önce Fransa’ya, daha sonra ise Haçlı Seferleri’nde koz olarak kullanılabilmesi amacıyla Roma‘ya getirildi.

castel sant angelo rome 1211199
cem sultan’ın esir tutulduğu castel sant’angelo kalesi | roma,i̇talya

Cem Sultan 13 yıl süren esaretin ardından 1495’te Napoli’de ölmüştür.

Şah Kulu İsyanı (1511) :

İran’da kurulan Safevi Devleti, Anadolu’ya gönderdiği dervişler ile Şii Mezhebi’ni Anadolu’da yaymaya çalışıyordu.

Bu sırada II.Bayezit ’in sağlık durumundaki bozulmalar, vezirlerin yönetimde etkinliklerini artırmaları ve şehzadelerin birbirleriyle olan mücadeleleri gibi gelişmeler Osmanlı Devleti’ni meşgul ediyordu.

Bu olumsuzluklardan istifade etmek isteyen Safevi faaliyetlerinin bir parçası olan Şah Kulu, müritleri aracılığıyla çok geniş bir bölgede yayılarak propaganda faaliyetlerine başladı.

Peygamberlik iddiasıyla isyan başlatan Şah Kulu, Sivas yakınlarında yapılan mücadeleyi kaybederek ortadan kaldırılmıştır.

Osmanlı-Memluk (Ağaçayırı) Savaşları:

Osmanlı ile Memluk Devleti arasındaki ilişkiler Hicaz Suyolları meselesi (Fatih Sultan Mehmet, Memlukler’e Mekke yolunda gerekli önlemlerin alınarak hacıların rahatça seyahat etmelerinin sağlanmasını rica etmiş, ancak Memlukler bu isteği iç işlerine karışma şeklinde yorumlamışlardı.) , Memlukler’in Cem Sultan’ı koruması ve Dulkadiroğulları yüzünden iki devletin çekişmesi gibi nedenlerle iyice bozulmuştu.

İşte bu nedenlerle başlayan ve 6 yıl süren savaşlarda iki devlette birbirine karşı bariz bir üstünlük sağlayamadı.


Şimdi II.Bayezit dönemi gelişmelerini özetleyip diğer birkaç gelişme ve notlara yer verelim.

II.Bayezit Dönemi’nde;

  • Cem Sultan Olayı yaşandı ve devletin iç meselesi bir dış sorun haline geldi.
  • Karamanoğulları Devleti’ne tamamen son verildi.
  • Şah Kulu İsyanı çıktı.
  • Kemal Reis, İspanya’da zulüm gören Yahudi ve Müslümanları İstanbul’a getirdi.
  • Kili ve Akerman kaleleri alındı ve Boğdan’ın fethi tamamlandı. Osmanlı’nın Kırım ile Balkan toprakları birleşti, Osmanlı -Lehistan ilişkileri başladı.
  • Küçük Kıyamet” (Kıyamet-i Suğra) denilen büyük İstanbul Depremi yaşandı.
kucukkiyamet
1509 i̇stanbul depremi’ni anlatan bir tasvir.

Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
https://tr.wikipedia.org/wiki/II._Bayezid
https://tr.freeimages.com/photo/castel-sant-angelo-rome-1211199
https://listelist.com/1509-istanbul-depremi/

Cevap Yok

Tartışmaya Katılın

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(