Osmanlı Devleti Siyasi Tarihi

Osmanlı Devleti’nde Çıkarılan Gazete ve Dergiler

Osmanlı Devleti’nde matbaanın da gelmesiyle gazete çalışmaları da gelişmeye başlamıştır. Özellikle batı tarzında yapılan yeniliklerden sonra bu faaliyetler hızla artmıştır.

Osmanlı’da çıkarılan gazete ve dergilerin yanı sıra, kadınların çıkardığı gazete ve dergilere bu yazımızda kronolojik olarak yer vereceğiz.

Bu yazımızda kullanacağımız bilgiler Ramazan YETGİN hocamızdan alıntıdır.

Osmanlı Devleti’nde Çıkarılan Gazeteler :

(Mobil görünümde tablonun ekrana sığmaması halinde tabloyu yana kaydırınız.)

TARİH GAZETE ÖNEMİ
1795 Bulletin Des Novelles Çıkarılan ilk gazete.
Fransızlar tarafından çıkarılmıştır.
1825 Vakay-ı Mısrıyye Mısır’ın resmi vilayet gazetesi.
1831 Takvim-i Vekayi Osmanlı Devleti’nde çıkarılan ilk resmi gazetedir.
II.Mahmut döneminde çıkarılmıştır.
1840 Le Moniteur Ottoman Osmanlı Devleti’nde Fransızca olarak çıkarılan ilk resmi gazetedir.
1840 Ceride-i Havadis Osmanlı Devleti’ndeki ilk yarı resmi gazetedir.
William Churchill tarafından çıkarılmıştır.
1860 Tercüman-ı Ahval Osmanlı Devleti’ndeki ilk özel gazetedir.
Agah Efendi ve Şinasi yer almıştır.
1862 Tasvir-i Efkar Kadınların okutulması ve İstanbul’un sorunları görüşülmüştür.
Önce Şinasi daha sonra ise Namık Kemal yer almıştır.
1867 Muhbir Giritli Müslümanlara yardım kampanyası başlatmıştır.
Ali Suavi çıkarmıştır.
1871 İbret Namık Kemal’in yer aldığı gazetedir.
Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre oyunundan sonra kapatılmıştır.
1878 Tercüman-ı Hakikat Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılan gazetedir.
İnsanlara gazete okuma alışkanlığı kazandırmıştır.
1878 Tercüman-ı Şark Şemseddin Sami tarafından çıkarılan gazetedir.
İttihatçıların gazetesidir.
1908 Tanin Hüseyin Cahit Efendi tarafından çıkarılan gazetedir.
İttihatçıların gazetesidir.
1908 Volkan Derviş Vahdettin’in çıkardığı gazetedir.
31 Mart Olayı‘nı desteklemiştir.

Osmanlı Devleti’nde Çıkarılan Dergiler :

(Mobil görünümde tablonun ekrana sığmaması halinde tabloyu yana kaydırınız.)

TARİH DERGİ ÖNEMİ
1850 Vekay-i Tıbbiye Osmanlı Devleti’nde çıkarılan ilk dergi.
1860 Mecmua-i Fünun Aylık ilim, fen ve kültür dergisi.
1862 Mirat İlk resimli Türk dergi.
1864 Mecmua-i Askeriye
1870 Diyojen İlk mizah dergisi.
Teodor Kasap tarafından çıkarılmıştır.

Osmanlı Devleti’nde Çıkarılan Kadın Gazete ve Dergileri:

(Mobil görünümde tablonun ekrana sığmaması halinde tabloyu yana kaydırınız.)

TARİH GAZETE / DERGİ ÖNEMİ
1868 Terakki İlk defa kadın haklarından bahseden gazetedir.
1869 Terakki Muhadderat “Kadınların Yükselişi” anlamına gelen gazetedir.
1886 Şüküfezar Yazar kadrosunun tamamı kadınlardır.
1887 Mürevvet Osmanlı kadınlarını,dünya kadınlarından haberdar eden gazete.
1889 Parça Bohçası Ev düzeni ilie ilgili bilgiler vermiştir.
1895 Hanımlara Mahsus Gazete Kadın haklarını savunmuştur.
1908 Demet Halide Edip Adıvar‘ın gazetesidir.
1908 Mehasin Renkli basılan ilk gazetedir.
1908 Kadın İlk Türk yazar olan Fatma Aliye‘nin yazarlık yaptığı gazetedir.
1913 Kadınlar Dünyası Kadınların çalışma hayatından bahsetmiştir.
İsmet Hakkı burada yazarlık yapmıştır.

Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
https://islamansiklopedisi.org.tr/tercuman-i-ahval

Cevap Yok

Tartışmaya Katılın

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(