Blog

2024 TYT Tarih Soruları ve Cevapları

2024 TYT Tarih Soruları ve Cevapları na geçmeden önceden sınava giren tüm arkadaşlara geçmiş olsun. Umarım her şey hakkınızda hayırlı olur. 2024 TYT Tarih Soruları ve Cevapları telif hakları nedeni ile sadece anımsamanıza ve bilgi edinmenize yardımcı olacak şekilde olarak eklenmiştir. Yazının sonundaki bağlantılara tıklayarak soruların özgün hallerine ulaşabilirsiniz.

Soru 1: 447 yılında Doğu Roma İmparatorluğu’nun barış şartlarına uymaması üzerine Hun hükümdarı Atilla, II. Balkan Seferi’ni düzenledi ve Doğu Roma ile Anatolios Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Doğu Roma, Hunlara savaş tazminatı ödeyecek, önceden ödediği vergiyi üçe katlayacak, Hunların sınır şehri Niş’te pazar kurmasına izin verecek ve asker bulundurabileceği alanları kısıtlayacaktı.

Cevap: D) II ve III

Açıklama: Antlaşma şartları incelendiğinde, Doğu Roma’nın Hunlara savaş tazminatı ödemesi ve vergisinin artırılması Hunların ekonomik açıdan kazançlı çıktığını gösterir. Ayrıca Doğu Roma’nın asker bulundurabileceği alanların kısıtlanması da askerî gücünün sınırlandırıldığını gösterir.


Soru 2: Türkiye Selçukluları tarafından Yassıçemen Muharebesi‘nde mağlup edilen, Anadolu’yu tehdit eden ve Sultan Alaaddin Keykubad’ın Moğollara karşı iş birliği teklifini reddeden devlet hangisidir?

Cevap: E) Harzemşahlar

Açıklama: Harzemşahlar, 1230 yılında Yassıçemen Savaşı’nda Anadolu Selçuklu Devleti’ne yenilmişlerdir. Bu savaş Anadolu’nun Moğol istilasından korunmasında önemli bir rol oynamıştır.


Soru 3: 1612 Nasuh Paşa Antlaşması‘na zemin hazırlayan gelişmeler arasında Ferhat Paşa Antlaşması sonrası Safeviler’in ham ipeği Anadolu üzerinden Avrupa’ya ulaştırmadan ihraç etmeleri yer almaktadır. Osmanlı Devleti bu duruma karşı İran’a gümüş ihracatını engellemiştir. Safeviler ise Osmanlı Devleti’nin Habsburglarla olan savaşını ve Celali İsyanları’nı fırsat bilerek bazı toprakları geri almıştır. Anadolu’da devlet otoritesini yeniden sağlayan Sadrazam Kuyucu Murat Paşa’nın Safeviler üzerine sefere çıkması üzerine Şah Abbas barış istemiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap: E) Safevilerin, Osmanlı Devleti’ne karşı Habsburglarla ittifak yaptığı

Açıklama: Parçada Safeviler’in Osmanlı Devleti’nin Habsburglarla mücadelesinden faydalanarak toprak kazandığı belirtilmektedir. Bu durum Safeviler’in Osmanlı Devleti ile Habsburglar arasında bir ittifak yapmadığını gösterir.


Soru 4: İzmir’in işgalinden bir gün sonra Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi, halkı ayaklanmaya çağıran bir bildiri yayınlamıştır. Bildiride yer alan ifadelerden bazıları: “Ben fetva veriyorum. Silah ve cephane azlığı veya yokluğu hiçbir zaman kavgaya mani olmayacaktır. Hiçbir müdafaa vasıtası olmayan bir Müslüman dahi yerden üç taş alarak düşmana atmaya mecburdur.

Bu bildiriden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Cevap: C) İmkansızlıklara rağmen işgal güçlerine karşı mücadele edilmesi gerektiği

Açıklama: Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin bildirisinde, halkı işgallere karşı silahlanmaya ve direnişe çağırması, imkansızlıklara rağmen işgal güçlerine karşı mücadele edilmesi gerektiği düşüncesini yansıtmaktadır.


Soru 5: Peyam-ı Sabah gazetesi muhabirinin “Lozan Barış Konferansı’na İstanbul Hükümeti’nden bir heyet gidecek mi?” sorusuna Refet Paşa, “Mudanya Mütarekesi yalnız TBMM Hükümeti adına imza edildi. Bu nedenle bu konferansta Türk Devleti’ni yalnız bu devletin yegâne meşru hükümeti olan TBMM Hükümeti temsil edebilir.” cevabını vermiştir.

Refet Paşa’nın bu cevabı aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Cevap: B) Saltanat sistemine son verilmesi

Açıklama: Refet Paşa’nın cevabı, TBMM Hükümeti’nin Türkiye’yi temsil etme yetkisinin olduğunu vurgulamaktadır. Bu durum, saltanatın kaldırılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ülkenin tek meşru temsilcisi olarak kabul edilmesiyle ilgilidir.


casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(