Tarih Dersleri

İslamiyet Öncesi Türklerde Müzik

Geçmişten günümüze kadar geniş bir yelpazeyi içine alan müzik kültürümüz, çeşitli dönemlerden geçerek oluşmuştur.

İslamiyet Öncesi Türklerde müzikler din adamları olan şamanlar tarafından yapılıyordu.

Dini törenlerde müziğe yer veriliyor ve müzikler büyü amacıyla kullanılıyordu.

Şamanların çalgısı davuldu.

samadavul
şaman ve davulu

Davul Türklerde bağımsızlığın simgesi sayılıyordu.

Şamanlar kötü ruhları kovmak ya da ölüleri gömmek amacıyla yapılan dini törenlerde, ritim ögesinin ağırlıklı olduğu yakarış ve dans gibi tamamlayıcı ögelerle müzik yapıyorlardı.

Kam Ezgisi

Şamanlardan sonra düğün, doğum, eğlence, zafer ya da şölen gibi sosyal etkinliklerde müzikler yapan kişiler de ortaya çıktı.

Şimdi İslamiyet Öncesi Türklerde müzikler hangi aletlerle nasıl yapılıyordu bunlara değinelim ve bazı müzik kavramları üzerinde duralım.


? Batı Hunlarında, YUĞ adı verilen cenaze törenlerinde SAGU denilen bir tür ağıt, davul eşliğinde söylenirdi.

? İslamiyet öncesi dönemde askeri müzikler yapan topluluğa TUĞ TAKIMI denilmekteydi.

? Hunlarda, Göktürklerde ve Uygurlarda hakanların huzurunda davul ve boru gibi çalgıların eşliğinde müzik yapılırdı. Buna NEVBET ya da NÖBET denilirdi.

? Nevbetlerde seslendirme yapan çalgı topluluğu ileride Mehter adıyla anılacak çalgı topluluğunun ilk çekirdeğidir.

? Nevbetlerde çalınan sözsüz müzik eserlerine KÖK, sözlü müzik eserlerine ise IR denilirdi. KÜG ise melodi demektir.

? İslamiyet öncesi döneme ait müzik ile ilgili en önemli bilgiler Divan ü Lügati’t Türk adlı eserden elde edilebilmektedir.

? Bu dönemin çalgıları kopuz (saz) , çifte kaval, davul, boru, zil ,pipa, kithara (Türk kanunu) ve Çevgan’dır. (Çevgan ayrıca İslam öncesinde bir spor türüdür.)

kopuz
kopuz

Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
http://dedehankulturevi.com/tr/portfolio/saman/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Kopuz.jpg

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(