Tarih Dersleri

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Sosyal Hayat

Bu yazımızda sizlerle Türk-İslam devletlerinde sosyal hayatın özellikleri ve sosyal hayat ile ilgili kavramlar üzerinde duracağız.

Talas Savaşından sonra Türklerde toplum arasında yayılmaya başlayan İslam dini Türk kültürünü etkilemeye başladı.

Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devleti farklı etnik toplulukların bulunduğu bölgede kurulup genişlediğinden bütün siyasi, iktisadi ve dini faaliyetlerini bu toplumların özelliklerini dikkate alarak yerine getirmişti.

Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırlarının genişlemesi Arap, Fars, Ermeni, Süryani ve Rumlarla etkileşim yaşanmasını sağlamıştır.

Aynı zamanda Türk ve yerli müslüman halkın istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Büyük Selçuklu Devleti toplumlar arası kaynaşmayı gerçekleştirerek Türk-İslam toplumunu meydana getirmeyi başarmıştı.

Sosyal Hayat ve Özellikleri:

? Türk İslam devletlerinde toplumsal alanda herhangi bir sınıf ayrımı yoktur ve bütün halka karşı hoşgörülü bir siyaset izlenmiştir.

? Müslümanlar kadar gayrimüslimler de devletin en üst memurluklarına kadar çıkabiliyorlardı.

? Selçuklular zamanında toplum; yönetenler (hanedan üyeleri) ve yönetilenler (halk) olmak üzere iki bölümden oluşmaktaydı.

? Hanedan üyeleri, asker, vali ve din adamları yönetici sınıfı oluşturmaktaydı.

? İlk Müslüman Türk Devletlerinde idareciler genelde Türk’tü. Halk ise farklı ırk ve boylardan meydana gelmekteydi.

? Türk-islam toplumunda genellikle tek eşlilik hakimdi.

? Türk-İslam toplumlarında halk yaşayış şekillerine göre; göçebeler köylüler ve şehirliler olmak üzere üç grupta toplanmaktaydı.

Sosyal Hayata Ait Bazı Kavramlar:

İmarethaneAşevi
TabhaneMisafirhane
DebbahhaneDeri işleri yapılan yer
KapanTek bir cins malın satıldığı yerdir.
BedestenKapalı çarşıdır. Her türlü ticari mal satılır.
SebilÇeşme
Tutmaç11.yy da Türklerin Milli Yemeğinin adıdır.(Genellikle Ramazanın ilk günü yapılır)
KümbetAnıt mezar. Siyasiler veya siyasilerin eşleri yatar.
TürbeDini şahsiyetlerin mezarı.
KülliyeToplu yapılar (İçinde; İmarethane, Kütüphane, Hamam, Medrese ve Ortasında Caminin bulunduğu yapı)
ArastaÇarşı
BargahSaray
TekkeDin öğretilen kurumlardır.
ZaviyeTekkelerin küçüğüdür.
Darüşşifa
Darülafiye
Darüşşıhha
Maristan
Bimaristan
Hastane ( Bimaristan, Karahanlılar’da akıl hastanesidir.)
kumbet
Kümbet-i Ali | Abarkuh

Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.


Görsel Kaynakları:
https://twitter.com/selcukludunyasi/status/949308895213838337
https://okuryazarim.com/kumbet-i-ali/

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(