Kategori: İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, KPSS, TYT, AYT, YKS Tarih Dersleri, Ders Notları, Konu Anlatımı

Kimekler (Yemekler)

Kimekler‘in adı Orhon Yazıtları ve Çin yıllıklarında görülmemektedir. Gerdizî, Kimekler‘i Tatar asıllı olarak göstermektedir. Fakat kaynaklarda Gerdizi’nin …

Oğuzlar

XI. yüzyıldan sonra Türkmen de denilen Oğuzlar‘ın; Türkiye,İran,Azerbaycan,Türkmenistan ve Irak Türklerinin ataları olduğunu biliyoruz. Tabiiki Selçuklu ve …

Başkırtlar (Başkurtlar)

Başkırtlar, güney ve Orta-Ural Dağlarının doğu ve batı taraflarındaki bozkırlarda ve ormanlık alanlarda yaşayan bir Türk boyudur. …

Tabgaçlar

4. yüzyıl sonlarına doğru Kuzey Çin‘de kudretli bir siyasî teşekkül meydana getiren, Çinlilerin To-ba dedikleri topluluğu Türkler …

Türgişler (659-766)

Göktürklerin “On-Ok” boyundan olan Türgişler Issık Gölü civarında kuruldular. Göktürk İmparatorluğunun kurucusu Bumin Kağan, 552 yılında İstemi’yi …

Karluklar (627-1212)

Karluklar Türk dünyasının önemli boylarından biridir. Karluk kelimesi; Oğuz Kağan Destanı’nda “kar yığını” , Nemeth’e göre “kar …

Kırgızlar (840-1212)

Kırgızlar Asya’nın en eski Türk boylarındandırlar. Kırgızlar, Hunların güçlenmesiyle ilk defa Hun siyasi birliği altına girmişlerdir. Hunlar’ın …

Uygurlar (744-840)

Uygur tarihi hiç şüphe yok ki Orta Asya tarihinin en önemli birkaç devresinden biri olmuştur. Göktürk devleti, …

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(