Yazar: Tarih Vakti

KPSS ve Diğer Sınavlara Yönelik Tarih Dersleri ve Tarih Blogu

Avrupa Hun Devleti (374-469)

Hunlar, IV. yüzyılın ortalarında Don ve Volga Irmakları arasındaki, alanların hakim olduğu toprakları ele geçirmiştir. Balamir liderliğinde …

İskitler (Sakalar)

İskitler‘in en önemli özelliği tarihte bilinen ilk Türk Boyu olmasıdır. İskitler’in bir diğer adı da Sakalar‘dır. Günümüzde …

Türk Adının Anlamları

Türkler tarih öncesi devirlerden başlayarak çok geniş coğrafyalara yerleşmek ve yayılmak suretiyle varlıklarını devam ettirmişlerdir. Tarihi kayıtlarla …

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(