Yazar: Tarih Vakti

KPSS ve Diğer Sınavlara Yönelik Tarih Dersleri ve Tarih Blogu

Macarlar

Macarlar miladi 5.yüzyıla kadar Türk kavimleriyle ilişki içinde olmuşlardır. Bugünkü yurtlarına yerleşinceye kadar Kumanlar ve Peçenekler Macaristan …

Peçenekler

Tarih sayfasından kolayca silinen Türk boylarından biri olan Peçenekler için birçok adlandırma yapabiliriz. Malazgirt Zaferi‘nin gizli kahramanları …

Uzlar

Uzlar, hareketli Türk topluluklarının yerinde duramayan önemli unsuru olarak dikkat çekmiştir. Adeta her an atlarına atlayıp ödül …

Avarlar (562-805)

560 tarihlerinde Avarlar ‘ın başında Bayan adlı, gayet enerjik bir kağan bulunuyordu. Kendinde kuvvet hisseden her bir …

Avrupa Hun Devleti (374-469)

Hunlar, IV. yüzyılın ortalarında Don ve Volga Irmakları arasındaki, alanların hakim olduğu toprakları ele geçirmiştir. Balamir liderliğinde …

İskitler (Sakalar)

İskitler‘in en önemli özelliği tarihte bilinen ilk Türk Boyu olmasıdır. İskitler’in bir diğer adı da Sakalar‘dır. Günümüzde …

Türk Adının Anlamları

Türkler tarih öncesi devirlerden başlayarak çok geniş coğrafyalara yerleşmek ve yayılmak suretiyle varlıklarını devam ettirmişlerdir. Tarihi kayıtlarla …

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(